Planering mot stress saknas – Standard Magazine 1/2016

Mer än hälften av Sveriges arbetsplatser saknar förebyggande arbete mot stress. Det visar Arbetsmiljöverkets landsomfattande inspektionskampanj som genomfördes i oktober 2015. De vanligaste bristerna är att arbetsgivaren inte har fullgjort sin skyldighet att förebygga arbetsrelaterad stress genom att undersöka och bedöma riskerna. – Det är allvarligt att många arbetsgivare inte jobbar mer aktivt med att…