Mer än hälften av Sveriges arbetsplatser saknar
förebyggande arbete mot stress. Det visar Arbetsmiljöverkets
landsomfattande inspektionskampanj
som genomfördes i oktober 2015. De vanligaste
bristerna är att arbetsgivaren inte har fullgjort sin
skyldighet att förebygga arbetsrelaterad stress
genom att undersöka och bedöma riskerna.
– Det är allvarligt att många arbetsgivare
inte jobbar mer aktivt med att förebygga stress
med tanke på att ohälsan ökar stadigt, säger
Britt-Marie Henriksson, projektledare hos
Arbetsmiljöverket.
Totalt inspekterades 1 600 arbetsplatser.
Orsakerna till stress varierar
i olika branscher. Inom förskolan dominerar
problem med buller samt tids- och
personalbrist medan advokater, revisorer
och redovisningskonsulter uppger bokslutsperioder
och hög personalomsättning
som stressfaktorer.
Stress och psykiska påfrestningar är år tillbaka den vanligaste formen av arbetsrelaterad
ohälsa, enligt Arbetsmiljöverkets Arbetsorsakade besvär 2014.

Standard Magazine – 1 2016  Läs hela numret här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment