Systematiskt arbetsmiljöarbete i fokus under 2017 hos “Sunt arbetsliv” och AMV.

SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet blir en allt viktigare fråga när gäller arbetet med den psykiska hälsan på din arbetsplats. Sedan mars 2016 och Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer kring just den psykiska hälsan på arbetsplatserna har frågan aktualiserats inför 2017. Här hittar du matnyttig information Sunt Arbetsliv SAM . Matnyttig information finns även på Arbetsmiljöverkets sida: Systematiskt…