SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet blir en allt viktigare fråga när gäller arbetet med den psykiska hälsan på din arbetsplats. Sedan mars 2016 och Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer kring just den psykiska hälsan på arbetsplatserna har frågan aktualiserats inför 2017. Här hittar du matnyttig information Sunt Arbetsliv SAM .

Matnyttig information finns även på Arbetsmiljöverkets sida: Systematiskt arbetsmiljöarbete hos AMV

Stresskompetens.se har sedan dessa frågor uppmärksammats i det systematiska arbetsmiljöarbete utvecklat flera användbara verktyg tillsammans med vårt koncept för återhämtning på arbetsplatsen. Allt för att förenkla arbetet och skapa kontroll och dokumentation av hur arbetet utvecklas på just er arbetsplats. Kontakta oss gärna för mer information genom att fylla i kontaktformuläret eller slå oss en signal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment