Psykisk ohälsa bakom ökade långtidssjukskrivningar

Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent. Och psykisk ohälsa står för när 60 procent av denna ökning. Mycket samverkar till explosionen av psykisk ohälsa, konstaterar Anna Nyberg, psykolog och forskare vid Stressforskningsinstitutet, som just nu inleder ett treårigt forskningsprojekt kring jobbstress i förhållande till både organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer och kraven på hemmaplan,…