Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent. Och psykisk ohälsa står för när 60 procent av denna ökning.

Mycket samverkar till explosionen av psykisk ohälsa, konstaterar Anna Nyberg, psykolog och forskare vid Stressforskningsinstitutet, som just nu inleder ett treårigt forskningsprojekt kring jobbstress i förhållande till både organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer och kraven på hemmaplan, det så kallade livspusslet.

– Förutom kraven i jobbet så påverkas vi av vårt informationsflöde, som vi har svårt att koppla bort oss från, och som gör det så lätt för oss att jämföra oss med andra, något som också ökar pressen på oss.

Läs mer i DN..         Läs mer hos Stressforskningsinstitutet..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment