Länkar

Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området stress, sömn och hälsa. Här hittar du en mängd publikationer som innefattar vetenskapliga originalartiklar, kunskapssammanställningar samt en egen serie stressforsknings-rapporter.

Unionens Arbetsmiljöbarometer

Arbetsmiljöbarometern 2014 visar att den psykosociala arbetsmiljön är sämre än någonsin och att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar på arbetsplatserna, trotts att företagen därmed bryter mot lagen.