DI Lördag Hälsa: Gör som i Asien – ta en tupplur på jobbet.

På många företag i Asien är det vanligt att ta en tupplur mitt på dagen, något som sömnforskare varmt rekommenderar. Samtidigt visar studier på att länder tappar miljarder på grund av övertrötta tjänstemän skriver Dagens Industri i sin Hälso avdelning i lördagens nummer. Sömnbrist är ett allvarligt problem i Asien precis som i västvärlden. Hälften…

Details

Psykisk ohälsa bakom ökade långtidssjukskrivningar

Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent. Och psykisk ohälsa står för när 60 procent av denna ökning. Mycket samverkar till explosionen av psykisk ohälsa, konstaterar Anna Nyberg, psykolog och forskare vid Stressforskningsinstitutet, som just nu inleder ett treårigt forskningsprojekt kring jobbstress i förhållande till både organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer och kraven på hemmaplan,…

Details

Systematiskt arbetsmiljöarbete i fokus under 2017 hos “Sunt arbetsliv” och AMV.

SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet blir en allt viktigare fråga när gäller arbetet med den psykiska hälsan på din arbetsplats. Sedan mars 2016 och Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer kring just den psykiska hälsan på arbetsplatserna har frågan aktualiserats inför 2017. Här hittar du matnyttig information Sunt Arbetsliv SAM . Matnyttig information finns även på Arbetsmiljöverkets sida: Systematiskt…

Details

Planering mot stress saknas – Standard Magazine 1/2016

Mer än hälften av Sveriges arbetsplatser saknar förebyggande arbete mot stress. Det visar Arbetsmiljöverkets landsomfattande inspektionskampanj som genomfördes i oktober 2015. De vanligaste bristerna är att arbetsgivaren inte har fullgjort sin skyldighet att förebygga arbetsrelaterad stress genom att undersöka och bedöma riskerna. – Det är allvarligt att många arbetsgivare inte jobbar mer aktivt med att…

Details

Sevärd intervju hos Arbetsmiljöverket – Om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Nya föreskrifter mot ohälsa Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som börjar att gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare…

Details