Systematiskt arbetsmiljöarbete

De centrala aktiviteterna i SAM illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är undersökning av verksamheten, bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen, åtgärder för att minska riskerna och kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljö­arbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Det systematiska arbetsmiljö­arbetet kan beskrivas i fyra steg:

1. Undersök arbetsmiljön.

2. Bedöm riskerna.

3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan.

4. Kontrollera att åtgärderna har fungerat.

Stresskompetens koncept lämnar dokumenterade spår efter sig på gruppnivå som lämpar sig utmärkt som en del i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Vi höjer kunskapsnivån hos personalen men lämnar er inte där, vi har verktygen för att kunskapen tillämpas och blir till en kompetens. Detta dokumenteras i flera led och ni har ett bra material till ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Vi är ert stöd när det gäller de allt angelägnare frågorna på arbetsplatsen kring den psykiska hälsan och välbefinnandet.

Kontakta oss

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din epost (obligatoriskt)

    Ditt meddelande

    [recaptcha]