Om Stress

En funktionell och livsviktig resurs

Arbetsmiljöverket lyfter idag fram att stress skapar ohälsa och sjukskrivningar i den utsträckningen att man kallar det en av de största utmaningarna vi har i arbetslivet idag. TCO skriver i sin Stressbarometer: ”Stressen är årtiondets viktigaste arbetsmiljöfråga”.

En livsviktig resurs

Stress är en normal fysisk och psykisk respons när vi uppfattar att vi ställs inför en utmaning eller ett hot. Stresshormoner som adrenalin och noradrenalin förbereder oss snabbt för att kämpa eller fly i en hotande situation. Pågår stressituationen under längre tid ökar frisättningen av stresshormonet kortisol. Detta ger ökad bränsletillförsel i cellerna som hjälper oss uppehålla hög aktivitet under längre tid. Det här hjälper oss att kämpa eller fly i en hotande situation och kan, om hotet är fysiskt, rädda vårt liv.

I mer vardagliga situationer startar stressreaktioner när vi upplever en obalans mellan påfrestningar/krav, och de resurser vi har för att hantera situationen. Ju större obalans desto kraftigare stressreaktioner. Stressreaktioner är kroppens sätt att skjuta till det som behövs i en situation där vi behöver vara extra alerta, energiska och effektiva. Det sker genom en allmän uppvarvning och mobilisering av fysiska och psykiska resurser avsedda att hjälpa oss.

“Stressreaktioner är kroppens sätt att skjuta till det som behövs i en situation där vi behöver vara extra alerta, energiska och effektiva.”

“Ansträngning och uppvarvning behöver följas av återhämtning, som innebär att kroppens system får chans att återgå till basnivå.”

Stress är alltså normalt inte skadligt i sig. Problem uppstår först när stressen pågår under lång tid utan tillräckliga återhämtningsperioder. Ansträngning och uppvarvning behöver följas av återhämtning, som innebär att kroppens system får chans att återgå till basnivå. Det här gäller oavsett hur positivt vi upplever vårt uppvarvade tillstånd.

När blir stressen skadlig?

Idag finns mycket kunskap om hur långvarig stress utan återhämtning påverkar oss. Sömnstörningar, minskad glädje, trötthet, minnesproblem, minskad kreativitet, försämrat immunförsvar, muskelvärk och huvudvärk är vanliga symtom. Det här påverkar naturligtvis också vår prestationsförmåga.

Har stressen väl blivit kronisk får vi dessutom försämrad förmåga att slappna av då tillfälle väl ges, eftersom kroppens stressystem blivit utmattade. Detta ger en nedåtgående spiral som kan sluta i ett rent sjukdomstillstånd. Diagnosen utmattningssyndrom är en direkt följd av hög stressnivå under lång tid – månader eller år. Tillståndet för ofta med sig långa sjukskrivnings- och rehabiliteringsperioder. Rapporter visar att det inte bara är viktigt, utan också lönsamt, att reagera i tid och arbeta förebyggande.

Vad kan man göra?

Är stressnivån för hög, kan vi behöva göra något åt stressfaktorerna i vårt liv. Vad detta kan innebära i praktiken är individuellt, eftersom det till stor del är individuellt vad som stressar oss och hur vår arbets- och livssituation ser ut.

Gemensamt för oss alla, vilken situation vi än är i, är att vi behöver regelbunden återhämtning.

 

Kontakta oss

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din epost (obligatoriskt)

    Ditt meddelande

    [recaptcha]